Εταιρικό Προφίλ

Η DBS AE δραστηριοποιείται από το 1998 στο χώρο της Πληροφορικής και των Συμβούλων Επιχειρήσεων, παρέχοντας με συνέπεια ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Οργανισμών μέσω εξελιγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και νέων Τεχνολογιών.

Μετά από πολυετή συνεχή παρουσία σε μια έντονα ανταγωνιστική Αγορά, η Εταιρεία μας αναπτύσσεται καθημερινά και βελτιώνει σταθερά τη θέση και το μερίδιό της στον χώρο της Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών.

Η Εταιρεία μας απευθύνεται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, υποστηρίζοντας Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα που να ικανοποιούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες και επιλογές των Πελατών της.

Κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας είναι :

  • Η αποτελεσματική και αξιόπιστη εσωτερική οργάνωση
  • Η τεχνογνωσία και η πολύχρονη  εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων  λύσεων Πληροφορικής
  • Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με μεθοδολογία και εξειδίκευση σε κλάδους της Αγοράς
  • Οι συνεργασίες με Εταιρείες διάθεσης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

Η Εταιρεία μας επενδύοντας σημαντικά σε επιστημονικό δυναμικό, στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εξελίσσει διαρκώς την μεθοδολογία με βάση την οποία αναπτύσσονται τα προϊόντα λογισμικού καθώς και οι πρόσθετες  παρεχόμενες υπηρεσίες της. Με γνώμονα τα παραπάνω, σχεδιάζει και βελτιώνει ολοκληρωμένα προϊόντα λογισμικού που ενσωματώνουν σε ενιαία μορφή αξιόπιστα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά παρακολουθώντας καθημερινά τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Προβολή παρουσίασης  Εταιρείας

Περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 2744401000