Οικονομικά Στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2014 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017