Λοιπές Υπηρεσίες

  • Εγκατάσταση και Προσαρμογή Εφαρμογής και Βάσης Δεδομένων Oracle
  • Υποστήριξη Εφαρμογής και Βάσης Δεδομένων Oracle
  • Υπηρεσίες Συμβούλων Ανάπτυξης Σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων
  • Υπηρεσίες Ελέγχου και Μεταφοράς Στοιχείων Βάσης Δεδομένων σε αρχεία XML, EXCEL