Η Εταιρεία :

Η DBS AE δραστηριοποιείται από το 1998 στο χώρο της Πληροφορικής και των Συμβούλων Επιχειρήσεων, παρέχοντας με συνέπεια ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Οργανισμών μέσω εξελιγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και νέων Τεχνολογιών. Περισσότερα 

Τα Προϊόντα :

Dynamic Information Flow (i-Flow)

Dynamic Business Systems


Οι Υπηρεσίες :

Μετάπτωση Δεδομένων

Ψηφιοποίηση Εγγράφων

Ταξινόμηση Υλικού


Ασφάλεια Δεδομένων

Στατιστικά Στοιχεία

Λοιπές Υπηρεσίες