Θέσεις Εργασίας

  • Αναλυτές – Προγραμματιστές, Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ, για Πλήρη Απασχόληση σε Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Εφαρμογών σε Περιβάλλον Web (ORACLE FORMS & REPORTS – PL/SQL, APEX – JAVA) 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στο general@dbs.gr (κωδικός : dev.app)

  • Τελειόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ-TEI για Πρακτική Άσκηση σε Ανάπτυξη  Εφαρμογών σε Περιβάλλον Web (PL/SQL, JAVA).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στο general@dbs.gr (κωδικός : int.app)

  • Στελέχη Προώθησης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής για το Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στο general@dbs.gr (κωδικός : sal.app)