Υπολογισμός – Έκδοση Στατιστικών Στοιχείων

  • Δυνατότητα παραμετροποίησης των στατιστικών καταστάσεων βάσει των τρεχουσών απαιτήσεων
  • Εκτύπωση Καταστάσεων ή Διαγραμμάτων
  • Εξαγωγή των καταστάσεων σε αρχεία EXCEL για περαιτέρω επεξεργασία

Για Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα:

  • Δυνατότητα αυτόματης διαμόρφωσης Στατιστικών Στοιχείων που έχουν καθοριστεί από τους Αρμόδιους Φορείς (π.χ. ΓΛΚ, ΕΛ.ΣΤΑΤ.)