Διαχείριση Ασφάλειας Δεδομένων

 • Δημιουργία διακριτών χρηστών ανά χειριστή
 • Απόδοση συνόλου δικαιωμάτων ανά χειριστή μέσω χρήσης Ρόλων
 • Δυνατότητα απόδοσης δικαιωμάτων Αναζήτησης, Εισαγωγής, Ενημέρωσης, και Διαγραφής σε επίπεδο Δεδομένων ή Εφαρμογής
 • Σύνολο κανόνων πρόσβασης βάσει IP, χρονικής περιόδου, ρόλων, εμπιστευτικότητας δεδομένων
 • Ασφαλείς Κανόνες Κρυπτογράφησης Δεδομένων
 • Δυνατότητα κρυπτογράφησης όλου του Tablespace μιας Εφαρμογής
 • Διαβάθμιση εμπιστευτικότητας Δεδομένων (Δημόσια, Ευαίσθητα, Εμπιστευτικά)
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών τήρησης Backup
 • Δυνατότητα επιλεκτικής επαναφοράς Δεδομένων
 • Δυνατότητα παρακολούθησης ανά εγγραφή, της ημερομηνίας και του χρήστη καταχώρισης και τελευταίας ενημέρωσης
 • Παρακολούθηση διάρκειας σύνδεσης στις Εφαρμογές
 • Αποθήκευση ιστορικού προσβάσεων σε αρχεία καταγραφής
 • Ανατροφοδότηση για αναθεώρηση κανόνων πρόσβασης Χρηστών και Ρόλων